Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ด้วยฝาครอบชนิดวัสดุพรุนแบบเซลลูลาร์เปิดบัณฑิต, กฤตาคม; พิพัฒน์, อมตฉายา; สุรเดช, สินจะโป๊ะ
2561การศึกษาเครื่องท่าแห้งแบบแช่เยือกแข็งต้นทุนต่ำ เพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับชุมชนวรรณรีย์, วงศ์ไตรรัตน์; ศศิพันธ์, วงศ์สุทธาวาส; ถนอมศักดิ์, โสภณ; บัณฑิต, กฤตาคม; กฤษณะพงศ์, พันธ์ศรี
2561เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์พืชต้นทุนต่ำเพื่อชุมชนวรรณรีย์, วงศ์ไตรรัตน์; ศศิพันธ์, วงศ์สุทธาวาส; ถนอมศักดิ์, โสภณ; บัณฑิต, กฤตาคม; กฤษณะพงศ์, พันธ์ศรี
2558การนำความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาถ่านกะลามะพร้าวมาอบแท่งถ่านโดยใช้ท่อความร้อนหน้าตัดแบนแบบสั่นชนิดวงรอบวสันต์, ศรีเมือง; ปรีชา, ขันติโกมล; บัณฑิต, กฤตาคม
2559การออกแบบเครื่องหมักแบบแห้งเพื่อใช้ในการหมักอาหารสัตว์วรรณรีย์, วงศ์ไตรรัตน์; ศศิพันธ์, วงศ์สุทธาวาส; ถนอมศักดิ์, โสภณ; วรัญญู, พุทธจันทร์; บัณฑิต, กฤตาคม; เฉลิมพล, เยื้องกลาง
2558การศึกษาเชิงทดลองของการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดกลุ่มท่อในหัวพ่น ไฟวัสดุพรุนแบบเม็ดกลมอัดแน่นที่ใช้แอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงพิพัฒน์, อมตฉายา; บัณฑิต, กฤตาคม; อิทธิพล, วรพันธ์
2558ฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดคอร์ดิไรท์อะลูมินาปรีชา, ขันติโกมล; ไมตรี, พลสงคราม; บัณฑิต, กฤตาคม; อมรทัศน์, จั่วแจ่มใส
2558การศึกษากลไกการเผาไหม้ของหัวพ่นไฟวัสดุพรุนชนิดเชื้อเพลิงเหลว ด้วยวิธีการถ่ายภาพการฟุ้งกระจายของแก๊สไอเสียแบบ 2 มิติ (2D)บัณฑิต, กฤตาคม; ปฏิวัติ, วรามิตร
2555การศึกษาเชิงทดลองเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุน โดยใช้เชื้อเพลิงเหลวบัณฑิต, กฤตาคม; พิพัฒน์, อมตฉายา; รพีพงศ์, เปี่ยมสุวรรณ
2556การศึกษาการจ่ายอากาศแบบวงแหวนในหัวพ่นไฟชนิดวัสดุพรุน แบบใช้เชื้อเพลิงเหลวบัณฑิต, กฤตาคม; พิพัฒน์, อมตฉายา; ทวีศิลป์, เล็กประดิษฐ์