Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 21 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2559เครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติณรงค์ฤทธิ์, แก้วกัณหา; ภานุวัฒน์, พรมสูตร; วชิรพันธุ์, หาญชาติ
2561เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดควบคุมอัตโนมัติวัชรพงศ์, ศรีสังวาลย์; เจษฎายุทธ, โสภาใต้
2561ระบบควบคุมการเจริญเติบโตของกล้วยไม้พันธุ์หวายผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือกฤษขจร, โพธิ์ชัยเลิศ; สิริลักษณ์, หวังโอบกลาง; สยาม, ขอถือกลาง
2561รถดูดฝุ่นกากมันสาปะหลังพีรพรรณ, กันยากุล; สุรยุทธ์, งามเกษม; วรัญญู, รัตนะวัน
2558เครื่องคัดแยกมะนาวและส่งข้อมูลผ่าน SMSทองคูณ, เยินสูงเนิน; ฐิติวัฒน์, ธรรมเริง
2559การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์อนุชิต, สอนเจริญ; นนท์นรัฐ, ร่มพฤกษ์; ธารทิพย์, ชำนอก
2558เครื่องจ้าหน่ายน้้ามันหยอดเหรียญ รุ่น 2วัชรา, บุญไทย; นพฤทธิ์, จะริตรัมย์; ภูธร, แหยมพิมาย
2558เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจรายงานข้อมูลผ่านระบบ GSMอุกฤษฏ์, หวังหมู่กลาง; อนุวัตร, ประสพบัว; วิภาวรรณ, หลอดสันเทียะ
2558เครื่องเป่าแห้งมันสำปะหลังวทัญญู, ม่วงการ; สัมฤทธิ์, วันไธสงค์; วรรณชนะ, พึมขุนทด
2558เครื่องรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับน้ำนมแม่อาภาพร, กว้างนอก; ธวัชชัย, ตีนแท่น; ธนาณัติ, พุทธรักษา